Weblog | Proza | Poëzie | Columns | Audio | Zoeken
 

Overzicht religieuze poëzie na 1945

door Alfred Valstar

Dichters zijn geen professionele filosofen of theologen. Zij gaan niet exegetiserend en betogend, maar verbeeldend te werk. Op hun eigen wijze – die dikwijls preciezer en subtieler is – dragen zij bij aan onze kennis van onszelf, de wereld en 'God'.

Johan Goud in het 'Woord vooraf' van de bundel 'Een verbeelde God: dertien literaire ontwerpen' (2001)

Hieronder een overzicht van moderne religieuze poëzie. De nadruk ligt op bundels vanaf 1990. Net als bij het overzicht van romans en verhalen-bundels gelden ook hier de volgende aanduidingen:

    •  link naar pagina op deze website
   externe link naar pagina elders op internet

De afkorting "VG" betekent: verzamelde gedichten. Titels van bundels die zijn opgenomen in de VG, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Bundels die na publicatie van de VG zijn verschenen, wel. Alleen voor eerdere bundels die op deze site besproken worden, is een uitzondering gemaakt. Anders zou je die recensies namelijk niet kunnen vinden. ;-)

Onderaan deze lijst vindt u een overzicht van boeken waarin dieper wordt ingegaan op het fascinerende samenspel van religie en poëzie.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe bijdragen, maak dan s.v.p. gebruik van onze rss-feed.

 

jaap zijlstra: dwaaltuin
rené van loenen: mooi voetenwerk
inge lievaart: tot al het harde zacht is

 


Gerrit Achterberg

'Verzamelde gedichten' (1963)
'Gedichten' (historisch-kritische editie; 2000)
'Alle gedichten' (jubileumeditie; 2005) recensie J. de Gier

Willy Balyon

'Dit is' (1984)

Hans Barendregt

'Voetsporen' (1984)

Jan de Bas

'Hard wegwandelen' (1990)
'Pakhuis van verlangen' (1994)
'Zachte feiten' (1997) • recensie Bert van Weenen
'Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat' (2002) • rec. Klaas de Jong
'Hollandse luchten' (2008)
'Mooiweerbericht' (2014)

jan de bas: mooiweerbericht omslag 'Mooiweerbericht'

Menno van der Beek

'Vergezocht' (1999) • recensie Bert van Weenen
'Waterdicht' (2002)
'Kaddisj' (2006) • recensie Alfred Valstar
'Een ziektegeschiedenis' (2010)

Jurre van den Berg

'Binnenvaart' (2009) • recensie Wouter de Vries

Meint R. van den Berg

In memoriam door Hans Werkman
'Apocalyps voor kinderen' (1984)
'Klein bestiarium' (1995)
'Wisselgeld' (1995)
'Samenscholen tegen de wind' (1996)
'Krottenwijk' (1997)

Rien van den Berg

'Wakker' (1997)

Ad den Besten

'Dubbel leven' (1946)
'Verleden tijd' (1950)
'Tegen mijn verlies' (1957)
'Loflied voor tegenstem' (1965)
'Een stem boven het water uit' (1973)
'Poëzie om te zingen' (1998) • recensie Klaas de Jong Ozn.

Lode Bisschop > www.chroom.net/bisschop

In memoriam door Bert van Weenen
'Op zwart naar wit' (1967)
'In en om' (1970)
'Inbreng' (1973)
'Uitersten binnenste buitersten' (1977)
'Split' (bloemlezing; 1991)
'Naslaagwerk' (1992)

lode bisschop: naslaagwerk omslag 'Naslaagwerk'

Len Borgdorff

'Geregeld in een steen' (2003)
'De bakker, de slager en de herders' (2007)

Ria Borkent

'Gaatjes in mijn oren' (1994)
'Hondsdraf' (2005)

Lenze Bouwers > www.chroom.net/bouwers

'Leven' (1976)
'Neem dit van me aan' (1978)
'Nieuws onder de zon' (1982)
'IJssel en Vecht' (1982)
'Rondelen' (1985)
'De route van de rondvaartboot' (1987)
'De schaduw van de buizerd' (1988)
'Het schuim bedekt de messen' (1990)
'Biotoop' (1992)
'Verzameld bewaren' (1993)
'Verboden toegang (broedgebied)' (1994)
'Lief model' (1996)
'Confrontatie' (1997)
'Groeiringen' (2002)
'Woorden om het licht te horen' (2009) • recensie Alfred Valstar
'Loutering' (2012)

Hans Bouma

'Tussen tafel en bed' (1961)
'Met het geloof op de tong' (1962)
'Een mond vol liefde' (1962)
'Langzamerliefde' (1965)
'Wennen aan de aarde' (1967)
'Geheimzinniger dan gras' (1971)
'Blij met een dooie mus' (1972)
'Wat overbleef' (1973)

Gert Peter Broekema

'Als de zon de zee kust' (2006)
'Op borgtocht' (2009)

Anton Chardon

'Vogel voor mijn raam' (1994)
'Kleine schaduw van geluk' (1999)
'Klank en weerklank' (2001)

Theo Coenraads

'Varen groene veer' (1969)
'Geroepen als Mattheüs' (1971)
'Steekt koelte de schouders op' (1976)
'Kom maar op' (1993)
'Zo Gezegd' (2001)

Jajan van Daag

'Make-up' (1993)

Maria van Daalen

'Raveslag' (1989)
'Onder het hart' (1992)
'Het Hotel' (1994)
'Het geschenk//De maker' (1996)
'Elektron, muon, tau' (2000)
'Yo! de liefde!' (2003)
'De wet van behoud van energie' (2007)

Frank Daen

In memoriam door Hans Werkman
'Wrakhout en schuim' (1950)
'De bruikbaarheid van de tijd' (1958)
'Jaar en dag' (1959)
'De koopman en zijn tijd' (1971)
'Tussen Balkan en Marokko' (1972)
'Veraf is alles mooi' (1986)
'Winterlicht' (1988)
'Scheepspapier. Een winterreis' (1991)
'Af en Toe' (1998)

Pier van Damme

'Krukels' (1988)
'Lamsoren en zeekraal' (1995)
'Slabberjan' (2002)

Andries Dongera

'Herfst in Europa' (1956)

J. van Doorne

'Vierregelig' (1978)

Kees van Duinen

'De trap'(1951)
'Tegen de ruit' (met een biografische schets door Hans Werkman; 2015)

Anton van Duinkerken

'Verzamelde gedichten' (1957)

Janna van Eeden-'t Hart

'Dimensies' (1991)
'Fixaties' (1996)
'Confessies' (2003)

Dick Ellen

'Geleend geluid' (1982)
'Achter dubbel glas' (1985)

Klaas van Elsäcker

In memoriam door Bert Hofman
'In leven en in sterven...' (1977)
'Zo ik niet had geloofd...' (1979)
'Een leven zonder vragen...' (1980)
'Herbegin' (1997)

Anton Ent (zie ook: Marieke Jonkman)

'Hagel en sneeuw' (1969)
'De Grote Verzoendag' (1971)
'Een woning van betekenis' (1976)
'In de achtertuin' (1978)
'Wintervuur' (1982)
'De hoed van Kierkegaard' (1983)
'Feestgangers' (1986)
'Zwart zilver' (1989)
'Domein van meidoorn' (1992)
'Reducties' (1993)
'Kootwijkerzand' (1999)
'Entiteiten' (eigen beheer; 2000) • weblog 17 september 2000
'Ode aan de ooievaar' (2003)
'Coolsingelwind' (2005)
'Man van twee wegen' (2007)
'Binnen de wildroosters' (2011)
'Tot water mij noemt' (cento's; 2013)
'Hoe het licht valt' (2016)

anton ent: hoe het licht valtomslag 'Hoe het licht valt'

Peter du Gardijn

'Onder de dieren' (2007)

Koos Geerds

'Het vloeiende land' (1982)
'Dit verre turen' (1986)
'Goutbeek-archief' (1988)
'Woeste grond' (1992)
'Insekten' (1994)
'Gods element' (1996)
'Staphorst' (1998) • interview Bert van Weenen
'Weerribben' (2003)
'Dialoog met het eiland' (2014)

koos geerds: dialoog met het eilandomslag 'Dialoog met het eiland'

Ida Gerhardt

'Verzamelde gedichten'
'Courage!' (brieven; 2005) recensie Katrien Ruitenburg

Guillaume van der Graft

'Mythologisch' (VG; 1997)
'Een ongedurige dageraad' (1999)
'De weg van de wind' (2001)
'Praten tegen langzaam water' (bloemlezing; 2007)
'Er loopt een gedicht voor mij uit' (bloemlezing door Ingmar Heytze; 2016)

Jan Groenleer

'Uiteenlopende oevers' (1985)
'Witte kaarsen' (1998)

Maria de Groot

'Madonna met slee' (1995)
'Brieven uit een hermitage' (2000)
'Hoe ver de weg nog is' (2003)
'De wals' (2004)
'De komst van de ransuil' (2007)
'Venetiaanse gedichten' (2012)

Lloyd Haft

'Ikonen bij daglicht' (1982)
'Brandende lisdodden' (1984)
'Slakkehuis en andere korte gedichten' (1985)
'Wijl wij dansen' (1987)
'Atlantis' (1993)
'Anthropos' (1996)
'Ken u in mijn klacht' (psalmbewerkingen; 1998)
'De Psalmen - in de bewerking van Lloyd Haft' (2003)
'Formosa' (2005)
'Deze poelen, deze geest' (2008)

Jacques Hamelink

'Eerste gedichten' (VG I; 1986)
'Herinnering aan het verdwenen licht' (1986)
'Sacrale komedie' (1987)
'Asael's rust' (1988)
'Runen van de ruin' (1990; onder pseudoniem A.D.)
'Groot eiland' (1992; onder pseudoniem A.D.)
'Tweede gedichten' (VG II; 1993)
'Folklore Imaginaire de Flandre' (1994; onder pseudoniem A.D.)
'Boheems glas' (1995)
'Zeegezang inclusief gesternten van Frederik de Zeeman ' (1997)
'Liedboek der oorlogen en feesten van al-Haqq' (1999)
'Zilverzonnige en onneembare maan' (2001)
'Kinksteen van Ch'in' (2003)
'De Dame van de Tapisserie' (2007)
'Germania, een canto' (2010)

jacques hamelink: sacrale komedieomslag 'Sacrale komedie'

Margot H. de Hartog

'Land van gisteren' (1978)
'Oor aan het hart' (1978)
'Leven zonder huis' (1983)
'Heen en weer door de jaren' (1997)

Leendert J. van den Hengel

'Recent' (1991)

Marianne van den Herik

'Onzichtbaar in beeld' (2009)

Kees Hermis

'Vrijgesproken' (1977)
'De gebroken albatros' (1979)
'Stroomafwaarts' (1981)
'Frontlijn' (1982)
'Van aardse zijde' (1984)
'Een vorm van leven' (1984)
'Het schot voorbij' (1987)
'Omtrent rivieren' (1989)
'Zonder omzien' (1991)
'Weerbarstig landschap' (1992)
'De dood weersproken' (1995)
'Oud asfalt' (1998)
'Anerca' (2001)
'Stuiflicht' (bloemlezing; 2003)
'Gezongen steen' (2008)
'Tijdland' (2010)
'De val van de witte duiven' (2014)

Mart van der Hiele

'Aaibaar wild' (2010)

Bert Hofman

'Voortbestaan' (1976)
'Griffels op de rots' (1978)

Juliën Holtrigter (ps. Henk van Loenen)

'Omwegen' (2001)
'Het verlangen te verdwalen' (2004)
'Het stilteregister' (2006)
'Het feest van de schemer' (2009)
'Snijderseiland' (2012)
'Raadselwater' (2015)

juliën holtrigter: het stilteregisteromslag 'Het stilteregister'

René Huigen

'Steven!' (2005)
'Fysica voor dichters' (VG; 2007)
'Levenskunst voor jonge mensen' (2011)
'Steven II' (2013)

Muus Jacobse

'Het oneindige verlangen' (1982)

Klaas de Jong Ozn.

'Even ritselt het papier' (1989)
'Cantus firmus' (1991)

Marieke Jonkman (zie ook: Anton Ent)

'Dochters van het donker' (1991)
'Plejaden' (1992)
'Dieptevrees' (1993)
'Amazonen' (1996)

Hans Kilian > www.chroom.net/kilian

'De Ander voorafgegaan door De achtste dag' (1985)
'Voordat mijn liefde in letters uiteenvalt' (1986)
'Tongval' (1991)
'Stadsgezicht' (1993)
'De derde persoon'
'Woorden als brood' (1998)
'Triakel' (2001)

Piet van Klaveren

'Voorbij mijzelf' (1991)
'Afdronk' (2000)

Hester Knibbe

'Meisje in badpak' (1992)
'Een bittere navel' (1997)
'Een dunne duurzaamheid' (1999)
'Verstoorde grond' (2002)
'De buigzaamheid van steen' (2005)
'Bedrieglijke dagen' (2008)
'Oogsteen' (bloemlezing; 2009) • recensie Alfred Valstar
'Het hebben van schaduw' (2011)
'Archaïsch de dieren' (2014)

hester knibbe: archaïsch de dieren omslag 'Archaïsch de dieren'

Henk Knol

'Toch maar de tuin geruimd' (1990)
'Ander hooglied' (1994)
'Houdbaar stof' (2000) • recensie Liesbeth Bos
'De overtijd' (2006)

Anton Korteweg

'Niks geen Romantic Agony' (1971)
'Eeuwig heimwee drijft hem voort' (1973)
'De stormwind van zijn hand' (1975)
'Tussen twee stilten' (1982)
'Geen beter leven'
'Voor de goede orde'
'Stand van zaken'
'In handen' (1997) • recensie Bert van Weenen
'Al fluitend' (2001)
'Voortgangsverslag' (2005)

Jacques Kraaijeveld > www.tekstbureautothepoint.nl

'Aap, neet, mier' (1988)
'Kinderen van Krankenstein' (1989)
'De kerk in het midden' (bloemlezing; 1992)
'Boeketje poëzie' (1994)
'Monument voor mijn moeder' (2001)
'Ik heb je liever lief' (2003)

Johanna Kruit

'Omtrent het getij' (1985)
'Voorheen te Orisande' (1987)
'De omtrek van een antwoord' (1990)

Wiel Kusters

'Levend bewijs' (toneel; 2005) • recensie Alfred Valstar
'Zielverstand' (2007)

Jan Kuijper

'Bijbelplaatsen' (1983)

Patrick Lateur > www.patricklateur.be

'Catacomben' (1991; herdrukt in 'Rome & Assisi', 1998)
'De speelman van Assisi' (1994; herdrukt in 'Rome & Assisi', 1998)
'Zeven vrouwen' (1997)
'Ravenna' (2001)
'Kruisweg in de stad' (2005)
'Carmina miscellanea' (2006)

Frédéric Leroy

'Gedichten' (2006)
'Lucifer en het grote belang (van kleine rituelen)' (2008)

Jane Leusink

'Mos en gladde paadjes' (2003)
'Erato' (2005)
'Er is weinig aan de lente veranderd' (2008)
'Tot alles goed strak staat' (2011)
'Een grazende streep in de lucht' (2015)

Inge Lievaart

'Verzamelde gedichten' (2000)
'Een kind met de ogen van God' (Kerst; 2005)
'Het werd morgen midden in de nacht' (Pasen; 2005)
'Tot al het harde zacht is' (2006) • recensie Henk van Loenen
'De binnenkant van het zien' (2007) • recensie Alfred Valstar
'De adem van God' (Hemelvaart en Pinksteren; 2008)

Carel ter Linden

'Om een zin' (2007)

René van Loenen > www.renevanloenen.nl

'Het suizen van een zachte koelte' (1984)
'Nacht die ons zal dagen' (1990)
'De steen voorbij' (1998) • recensie Dirk Zwart
'Mooi voetenwerk' (2004) • recensie Alfred Valstar
'Straatliefdegras' (2009)
'Pleisterplaats' (2014)

rené van loenen: pleisterplaatsomslag 'Pleisterplaats'

Bernhard van Loon

'Voor wie klein begint' (1987)
'Raken aan de grens' (1994)
'Maanreiziger' (2004) recensie Jan de Bas

Piet Los

'Wijnazijn' (1978)
'Een bromvlieg in de winter' (1986)

A. Marja

Ko Veldkamp over A. Marja / gedichten van A. Marja
'Van mens tot mens, gedichten 1935-1946' (1948)
'Confidentieel' (1952)
'Trajekt' (1955)
'Man van dag en nacht' (1956)
'Reislust' (1957)
'Nochtans een christen' (verzamelbundel; 1962)
'Ergens halverwege zweven' (bloemlezing; 2008)

Margriet van der Meulen

'Je liet iets na' (2005) • recensie Bert van Weenen

Jaap van der Molen

'Blindelings' (1991)

Marnix Niemeijer

'Tweegebieden' (1992)

marnix niemeijer: tweegebiedenomslag 'Tweegebieden'

Marinus Nijsse > www.chroom.net/nijsse

'Eerstelingen' (1963)
'Rijpende vrucht' (1965)
'Gelezen aren' (1974)
'De levensgang' (1976)
'De Alpha en de Omega' (1976)
'Het goed dat eeuwig is' (nagelaten gedichten; 1982)

Huub Oosterhuis

'Uittocht' (1961)
'Groningen en andere gedichten' (1962)
'Hand op mijn hoofd' (1965)
'Bid om vrede' (1966)
'Binnenkant' (1969)
'Parcival' (1970)
'Gedichten' (1970)
'Herschreven gedichten' (1973)
'Hoe ver is de nacht' (1974)
'Tot op vandaag' (1975)
'Dan zal ik leven' (1976)
'Een vogel met drie vleugels' (1983)
'Gedroomde god' (1983)
'Het lied van de wereld - een leerdicht' (1986)
'Gezelschap' (1988)
'Zee van tijd' (1992)
'Later leven' (1993)
'De onrust van de liefde - gedichten 1983-1993' (1994)
'Weg en omweg - gedichten 1950-1995' (1996)
'Levende die mij ziet' (1999)
'Mens op aarde' (2000)
'Om liefde' (2001)
'Nooit meer niet' (2002)
'De zevenmaster - een klein heldendicht' (2003)
'Hier aanwezig' (2005)
'Licht' (2006)
'Wie bestaat' (2008)
'Halverwege - 75 psalmen vrij' (2008)

Willem Jan Otten

'Eindaugustuswind' (1998) • column Monica van den Berg
'Eerdere gedichten' (VG; 1999)
'Neuriënde mensen' (2000) • recensie Alfred Valstar
'Op de hoge' (2003) • recensie Alfred Valstar
'Welkom' (2008) • recensie Wouter de Vries
'Gerichte gedichten' (2011)
'De vlek' (2011)

willem jan otten: welkomomslag 'Welkom'

Annie Pansier

'Rijdend landschap' (1978)
'Bomen om het paviljoen' (1980)

Wim Pendrecht

'Anders en eender' (1989)
'Schouwtoneel in voorlaatste dagen' (1996)

Theo Peppink > members.lycos.nl/peppink

'Lege schelpen' (1992)

José de Poortere

'Gedichten' (1967)
'Omdat ik bang ben' (1969)
'Een dode jongen in een boom' (1972)
'Een dakhaas' (1976)
'De kopkapel' (1979)
'De Sophar' (1980)
'Op het vogelrek' (1984)
'De dunne muts' (1984)
'Darwins gele schoentje' (1987)
'Een kleine milaan' (1991)

Michel van der Plas

'De oevers bekennen kleur' (VG; 1993)
'Vreemdeling op doortocht' (2002) • recensie Liesbeth Goedbloed
'Engelbewaarder' (2005)

Gerard Reve

indexpagina Gerard Reve
'Verzamelde gedichten' (1986) • column Rien van den Berg

Renée van Riessen

'Jagend licht' (1984)
'De vrouw en de trommel' (1987)
'Gevleugeld/ontvleugeld' (1997)
'Krekels in de keuken' (2008)

renée van riessen: krekels in de keukenomslag 'Krekels in de keuken'

L.F. Rosen

'Adel' (1994)
'Al het aardsch geluk' (1995)
'Onhandig hart' (1998)
'Brandhaarden' (2001)
'Doorwaadbare plaatsen' (2004)
'Droomvlees' (2008)
'Les-stof' (2012)

Rob Ross

'Het stenen kruis' (1975)

Hennie Roth

'Epos van Gods woord' (1976)
'Papieren schouder' (1990)

Hilbrand Rozema

'Paradijs' (1997)
'Embargo' (2000) • recensie Hans Werkman
'Blauwe plekken' (2004)
'Slagveldtoerisme' (2008) • recensie Wouter de Vries

Anne Schipper

'Kamers en suite' (1990)

Rob Schouten

'Infauste dienstprognose' (2000)
'Apenlier' (2004)
'Spijsamen' (2007)

Jan Willem Schulte Nordholt

'Verzamelde gedichten' (1989; pocketeditie 1996)
'Aan mijn tongval te horen' (1994)

Henry Sepers

'Baaierd' (2009)

Pem Sluijter

'Roos is een bloem' (1997)
'Het licht van Attika' (2004)

Feya Strijk-Braunius

'Denken aan de doden 1940-1945' (1983)
'Land in zicht' (1990)
'De balling en de zandloper' (1998)
'Seizoen in kwatrijnen' (2003)

Hendrik van Teylingen

'De baron fietst rond' (1967)
'Van aldoor groter hoogte plat op het zeil' (1973)
'Voortdurend gepiep' (1974)

hendrik van teylingen: voortdurend gepiepomslag 'Voortdurend gepiep'

'Bij de gratie van de dichtspier' (1997)
'Huis te Vraag' (1998)

A.F. Troost

'Vragenderwijs' (1978)
'Bedelen om licht' (1978)
'Dromen als een kind' (1983)
'Als ik omhoog kijk' (1985)
'Blaas de bazuin' (1986)
'Stil is mijn hart' (1986)
'De wind van voren' (1986)
'Uw lente is ontloken' (1989)
'Wie in de liefde blijft' (1990)
'Ongehoord geheim' (1992)
'Nu wordt het licht' (1992)

Alfred Valstar

'Sporen uit het achterland' (1993) • recensie Hans Werkman
'Langzaam trekt het vlot' (2009) • recensie Jeanine Hoedemakers

Nel Veerman

in memoriam door Alfred Valstar
'De cyclame' (1959)
'Er schijnt een ster' (1975)
'Nacht en dag' (1980)
'Horen en zien' (1983)
'Het landschap wentelt terug' (1989)
'Stenen in een meer' (1991)
'Een kleine schelp en de grote zee' (1996)
'Naschrift' (1999)
'Grensgebied' (2000) • recensie Hans Werkman
'Niet te geloven' (2002) • recensie Alfred Valstar

Joke Verweerd

'Immanuel: God onder ons' (1983)
'Wij stonden van verre' (1985)
'Ingelijfd' (1985)
'Het begin van de gersteoogst' (1986)
'Handen samen, ogen dicht' (1986)
'Vijftig dagen tijd' (1987)
'Horizon' (1989)
'Achtergebleven' (1989)
'Samengaan' (1990)
'Houvast' (1993)

Corrie Vollenhoven-Op 't Land

'Godelieve' (1993)

Marjoleine de Vos

'Zeehond graag' (2000) • recensie Bert van Weenen
'Kat van sneeuw' (2003)
'Het waait' (2008) • recensie Bert van Weenen
'Uitzicht genoeg' (2013)

marjoleine de vos: het waaitomslag 'Het waait'

Sytze de Vries

'Witgewassen woorden' (2009)

Hans Werkman

'Duizend bunder nieuwe klei' (1984)
'Vijfentwintig kwatrijnen' (1989)
'Hier' (1995)
'Kartelrand' (2011)

Rogi Wieg

'De kam' (2007)

Anton van Wilderode

'Verzamelde gedichten' (VG; 1990)
'Poedersneeuw' (1991)
'Apostel na twaalf' (1992)
'Ex libris' (1994)
'La madre' (1993)
'Het oudste geluk' (1995)
'Barmhartig hout' (1996)
'Hout op snee' (1997)
'De dag sneeuwt dicht' (kerst- en wintergedichten; 1998)
'Stad / Ville' (1999)
'Volledig dichtwerk 1 - Gebundelde gedichten' (1999)

Harmen Wind

'Spoor van verbeelding (1987)
'Üt ein' (Fries; 1987)
'Het gesticht (1989)
'In wjirm mei in izeren rechbonke' (Fries; 1989)
'Het scheermes van Ockham (1992)
'Boppe wetter' (Fries; 1992)
'Oer alle boegen' (Fries; 1992)
'Waterstaat (1994)
'Op alle dagen' (Fries; 1995)
'Plak' (Fries; 1996)
'Plaatselijke tijd' (1997)
'Wei' (Fries; 1998)
'Buiten adem' (2001) • recensie Tjerk de Reus
'Ierdewurk' (Fries; 2005)
'Tot zwijgen' / 'Ta swijen' (2005) • speciale editie van Liter
'Aardewerk' (2006)
'Kilroy' (2010)

Jan Wit

'Rites de passage' (1950)
'In den metalen stier' (1954/1956)
'Het Landvolk' (1958)
'Revalidatie' (1962)
'Nederlandse gedachten en andere gedichten' (1965)
'Ministeriale. Geestelijke liederen' (1966)
'Terwijl ik wacht wat mij de wereld doet' (VG; 1982)

Jan Wolkers > www.chroom.net/wolkers

'Jaargetijden' (2000)
'Wintervitrines' (2003)
'Verzamelde gedichten' (2008)

Jaap Zijlstra

'Voor de gelukkige vinder' (1965)
'Onder mijn groene huid' (1967)
'Land in zicht' (1969)
'Man en paard' (1972)
'Wij hebben de zon' (1974)
'Jan kocht zijn vlag een modderschuit' (1980; ps. Jacob van der Sluis)
'Het onland bloeit' (1984)
'Lichtgeraakt' (1986)
'Achter het rimpelend licht' (1986)
'De zon in het water' (1986)
'Een dag uit duizend' (1986)
'Een zon die nacht en nevel overwint' (1988)
'Liefde is ons getij' (1989)
'Het geheim van het graan' (1989)
'Een lampion in de boom' (1989)
'Het geluk van je leven' (1990)
'Ik zie je zo graag' (1991)
'De bloei van het licht' (1992)
'Wij komen biddend voor U staan' (1993)
'Hinkelspel' (1995)
'Nachtval' (2000) recensie Bert van Weenen (Meander)
'Dwaaltuin' (2003)
'Het ontbrekende' (2007)
'Er liep een damhert op de Dam – lichtvoetige diergedichten' (2007)
'De vlinderdas - 75 lichtvoetige diergedichten' (2008)
'Verzamelde gedichten' (2010)
'Boven de wind uit' (2012; bij pastels van Loes Botman)
'Muis erger je niet' (2013; met tekeningen van Loes Botman)
'Helder geheim' (2015)

jaap zijlstra: de vlinderdas (diergedichten)omslag 'De vlinderdas'

 

 

Boeken en tijdschriften over poëzie en religie,
in chronologische volgorde

De vetgedrukte titels zijn de boeken waarmee je het beste kunt beginnen. Zij geven in het kort een prima overzicht van dit subdomein van de literaire wereld.

michel van der plas: religieuze poëzie der nederlandenBloemlezing Michel van der Plas uit 1955

 • Michel van der Plas: 'Religieuze poëzie der Nederlanden'
  (bloemlezing; 1955)
 • J.J. Buskes: 'Gedichten die mij vergezellen' (1976)
 • Bert Hofman: 'Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte' (1976)
 • Henk van der Ent: 'Geloven in gedichten' (1980)
 • Bert Hofman: 'Literatuur met de Bijbel' (1984)
 • David Mol: 'Het hoge woord' (1986)
 • Frans Kellendonk: 'Geschilderd eten' (1988)
 • Wiel Kusters: 'Pierre Kemp, vroeg en laat' (1991)
 • Bert van Weenen e.a.: Lode Bisschop-nummer van Chroom (1992)
 • Anja de Feijter e.a.: 'Dichters brengen het te weeg – metafysische vraagstellingen in de moderne Europese poëzie' (1994)
 • Jan de Bas e.a.: Frank Daen-nummer van Chroom (1994)
 • Dirk Zwart e.a.: 'Ik heb mijzelf in woorden weggegeven - K. Heeroma als literator' (Bloknoot nr. 10; januari 1996)
 • Jan de Bas: Artikelen des Gedichts (1997)
 • Bert van Weenen: 'Mijn poëzie' (brochure; 1997)
 • Tjerk de Reus e.a.: 'Laat het ons wagen met de hoogste worp - over Jan Wit' (1999)
 • Henk van der Ent: 'Het vierde land' (1999)
 • Tjerk de Reus e.a.: Willem Barnard/Guillaume van der Graft-nummer van Liter (2000)
 • Menno Steenhuis: 'Voor de vrijheid geschapen' (over Jan Willem Schulte Nordholt; 2001)
 • Johan Goud e.a.: 'Een verbeelde God – dertien literaire ontwerpen' (2001)
 • C. Bregman: 'Gedicht belicht' (2002)
 • Marjoleine de Vos: 'Dichtersgesprekken' (2005)
 • Hein Schaeffer: 'Stilte die weerklank zoekt – meditaties over poëzie en religie' (2008)
 • Martien E. Brinkman: 'Hun God de mijne? – Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt' (2014)

Als u zelf nog suggesties heeft voor titels over het onderwerp 'poëzie en religie', stuur dan een e-mail aan de redactie.

 

pim heuvel: erwtjes blazen naar de zonZie verder over poëzie in het algemeen 'Erwtjes blazen naar de zon'. Dit boek is geschreven door Chroom-medewerker van het eerste uur Pim Heuvel. Op de website van Meander vind je een recensie door Edith de Gilde van dit waardevolle boek. (Inmiddels uitverkocht.)

 

 

 

rien van den berg: hij schreeuwde: ja!Ook over poëzie in het algemeen gaat Rien van den Bergs brochure 'Hij schreeuwde: Ja! (toen hem gevraagd werd of gedichten lezen nou echt leuk is)'. Deze brochure verscheen in 1997 als gezamenlijke uitgave van de tijdschriften Woordwerk & Icarus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chroom Digitaal: online vraagbaak voor religieuze en christelijke literatuur